Właściwość

Właściwość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Teresa Popkiewicz posiada prawo do podejmowania czynności na terenie apelacji lubelskiej w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych. W przypadku złożenia wniosku o egzekucję poza właściwością miejscową, we wniosku egzekucyjnym należy zawrzeć oświadczenie o wyborze komornika zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych.

Właściwość Terytorialna

Zgodnie z art. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Teresa Popkiewicz działa w granicach ustalonych dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie tj. dla części miasta Lublin, poza obszarem w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzycy do Al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk, oraz dla gmin Jastków i Konopnica.

Dokładny spis nazw ulic

Komornik Sądowy przy Sądzie

Rejonowym Lublin-Zachód

w Lublinie

Kancelaria Komornicza nr XXVI

Teresa Popkiewicz

Godziny pracy Kancelarii:

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00 – 14.00

8.00 – 15.30

8.00 – 14.00

8.00 – 14.00

8.00 – 14.00          

Adres Kancelarii:

ul. Konopnicka 11/4

20-022 Lublin

Tel. (81) 534 54 05

ePUAP: KSTPopkiewicz/

domyslna

Adres Kancelarii:

ul. Konopnicka 11/4

20-022 Lublin

Tel. (81) 534 54 05

ePUAP: KSTPopkiewicz/

domyslna

Przyjęcia interesantów:

wtorek 10.00 – 15.30