Licytacje

Wszystkie licytacje dostępne na stronie http://www.licytacje.komornik.pl/

Komornik Sądowy przy Sądzie

Rejonowym Lublin-Zachód

w Lublinie

Kancelaria Komornicza nr XXVI

Teresa Popkiewicz

Godziny pracy Kancelarii:

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00 – 14.00

8.00 – 15.30

8.00 – 14.00

8.00 – 14.00

8.00 – 14.00          

Adres Kancelarii:

ul. Konopnicka 11/4

20-022 Lublin

Tel. (81) 534 54 05

ePUAP: KSTPopkiewicz/

domyslna

Adres Kancelarii:

ul. Konopnicka 11/4

20-022 Lublin

Tel. (81) 534 54 05

ePUAP: KSTPopkiewicz/

domyslna

Przyjęcia interesantów:

wtorek 10.00 – 15.30